I R A N T R A N S L A T O R
Info@irantranslator.ir

ایران مترجم

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه تخصصی کتاب

ژورنال-ترجمه تخصصی پزشکی

ترجمه تخصصی مقالات دانشجویی

ISI ترجمه تخصصی مقالات

...درج مقالات تخصصی زبان انگلیسی

استخدام مترجم از سراسر ایران

0930-7410661
0921-2950073
بخش مشتری بـخش مترجم
IRANTRANSLATOR.IR

آموزش کامل صفات در زبان انگلیسی


توسط در تاریخ 02 ژانویه 2017


صفات انگلیسی

صفت چیست؟صفت کلمه ای است که به ما اطلاعاتی را در مورد اشیا , ایده ها و مردم به می دهد و همچنین اسم و یا ضمیر بعد از خود را توصیف می کند.

برای مثال:

The grey dog barked

سگ خاکستری رنگ پارس می کرد.

در مثال بالا صفت grey   اسم dog را توصیف می کند.

اما رایج ترین سوالی که برای اکثر زبان آموزان پیش می آید این است که چه نوع صفتی است؟

خبر خوب برای شما این است که شکل صفات در زبان انگلیسی تغییر نمی کند و زمانی که شما صفات را فرابگیرید  تمام است دیگر مهم نیست که اسم به کار رفته بعد از صفت  مفرد باشد یا جمع مذکر باشد یا مونث و یا فاعل باشد مفعول.

برخی از صفات اطلاعات حقیقی را در مورد اسم به ما می دهند.

مانند:سن(age) , اندازه(size) , رنگ (color)

اما برخی از صفات دیگر در زبان انگلیسی به ما می گویند که مردم در مورد دیگر افراد و یا اشیا چه فکری می کنند

برای مثال :nice, horrid, beautiful (زیبا , ناخوشایند, خوب)و ……

در اینجا می خواهیم شما عزیزان را با انواع صفات در زبان انگلیسی آشنا سازیم.

1.صفات عددی (Numeric adj) :  five (5), ten(10) , six (6) و ……..

2.صفات کمی (Quantitative adj) :few,more, all, some, half, more than enough و ……..

3.صفات کیفی (Quality adj):old , young ,beautiful و ……

4.صفات ملکی (Possessive adj) :my , your , his , her , its , our , your , their

5.صفات استفهامی (Intrrogative adj) : which, whose, what و…………

6.صفات اشاره (Demonstrative adj) : this, that, those, these  و…………

 

 رنگ (Colour)

صفات می توانند برای توصیف رنگ ها بکار بروند.

rainbow

برای مثال:blue, red, green, brown, yellow, black, white

The blue bag.” or “The blue bags
برای مثال کیف ابی رنگ یا کیف های ابی رنگ

ایده و نظر (Opinion)

صفات می توانند برای نشان دادن نظرات شما در مورد چیزی به کار بروند.

thumbsdownthumbsup

good, pretty, right, wrong, funny, light, happy, sad, full, soft, hard و ……….
برای مثال:
He was a silly boy. / She was a silly girl
او یک پسر/دختر احمقی بود.

اندازه(Size)

صفات می توانند در مورد اندازه نیز توضیح دهند.

tallshort_s

big, small, little, long, tall, short, same as و………..

برای مثال:

“The big man.” or “The big woman”
مرد /زن بزرگ اندام

قدمت (Age)

صفات برای قدمت نیز بکار می رود.

old_s child_s

“He was an old man.” or “She was an old woman.”
او یک پیرمرد/پیرزن بود

شکل و حالت (Shape)

صفات در زبان انگلیسی می توانند برای نشان دادن شکل و حالت چیزی بکار بروند.

cube circle

round, circular, triangular, rectangular, square, oval و………….

ملیت(Nationality)

صفات در انگلیسی برای ملیت نیز استفاده می شود.

france germany

برای مثال:

“It was a German flag.” or “They were German flags”

پرچم آلمان بود/پرچم های آلمان بودند.

جنس(Material)

همچنین  صفات برای بیان جنس چیزی استفاده می شود.

tvcabinet

“A wooden cupboard.” or “Wooden cupboards.”
ظرفدان / ظرفدان های چوبی

مسافت (Distance)

صفات برای بیان مسافت نیز بکار می رود.
 long, short, far, around, start, high, low و ………
برای مثال:
“She went for a long walk”
او  پیاده روی طولانی را انجام داد.

دما(Temperature)

صفات انگلیسی برای بیان حرارت و دمای چیزی به کار ببریم.

thermometer

cold, warm, hot, cool و ……….
برای مثال:
“It was a hot day” or “We eat ice cream on hot days “
هوا بسیار گرم بود یا ما در روزهای بسیار گرم بستنی می خوریم.

زمان (Time)

برای زمان هم می توانید از صفات استفاده کنید.

morning_s night_s

late, early, bed, nap, dinner, lunch, day, morning, night و ……..
“She had an early start”
او شروع  زودی داشت.

برای مشاهده بخش دوم آموزش صفات در زبان انگلیسی در اینجا کلیک کنید

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of

آدرس : البرز - فردیس - کانال غربی - خیابان تابان - کوچه یاس 2 - ساختمان چکاوک - واحد 6
0263-6547306
Copyright © 2016, ierfan/Ehsan Designed by Infinity Web Design